Webbokning

Webbtidbokning

Här kan du boka tid till psykolog, fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut, som kan hjälpa dig med följande besvär:

Psykolog: Du som är listad på Familjeläkarna i Mölnlycke kan boka tid för en psykologisk konsultation. Hos oss kan du få hjälp med psykiska besvär som hindrar dig i din vardag. Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, oro, stress eller koncentrationssvårigheter. For psychological consultation in English, please select Karin Durehed.

Fysioterapeut: Smärta från nacke, axlar, rygg, höft/bäcken m m, idrottsskador, långvarig smärta, neurologiska eller reumatiska sjukdomar m m. Du kan boka tid till rehab oavsett vilken vårdcentral du är listad på.

Arbetsterapeut: Stressrelaterad ohälsa (besöket genomförs i första hand via video), sömnsvårigheter, hand- och underarmsbesvär och hjälpmedelsfrågor. Du kan boka tid till rehab oavsett vilken vårdcentral du är listad på

Vi släpper nya bokningsbara tider löpande, så om du inte hittar några bokningsbara tider, kom tillbaka senare eller en annan dag.