Våra mottagningar

Högt blodtryck

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har högt blodtryck. Om du misstänker att du kan ha högt blodtryck eller har det sedan tidigare är du välkommen till oss för att få rätt behandling.

Du följs på årliga kontroller hos läkare där man går igenom ditt mående, om behandlingen är optimal och eventuella livsstilsändringar. Vid behov är du välkommen att boka tid till vår sköterskemottagning för blodtryckskontroller som sedan följs upp av läkare.

Diabetes

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar.

På vår diabetesmottagning kan du som har diabetes eller är orolig för att få diabetes få hjälp med rådgivning och behandling.

Vi följer dig med regelbundna årskontroller hos både läkare och diabetessköterska som arbetar i samråd med varandra.
Vår diabetessköterska hjälper dig med allt från kostråd till mediciner.

Demens

För dig med misstänkt demens eller redan konstaterad demens kan du få hjälp hos oss.

Du får först träffa en läkare för att gå igenom besvären. Vid behov bokas besök hos vår demenssköterska där du bl.a. får utföra minnestest.
Sköterskan återkopplar sedan till läkaren för bedömning och uppföljning. Det finns även möjlighet till årliga kontroller hos läkare.

Astma/KOL

Du som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma är välkommen till vår astma- och KOL-mottagning.

Här hjälper vår astma-/KOL-sköterska dig med spirometri eller andra lungfunktionskontroller. Du kan även få hjälp med teknikgenomgång av din inhalator eller annan medicin rörande lungorna om du känner dig osäker. Sköterskan arbetar i samråd med läkare.

Familjeläkarna Mölnlycke psykologmottagning

Psykolog

Hos oss kan du träffa psykolog för att få hjälp med psykiska besvär som hindrar dig i din vardag. Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, oro, stress eller koncentrationssvårigheter. Vi arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), vilket främst går ut på att hjälpa dig göra de förändringar som krävs för att höja din livskvalitet. Vi erbjuder korta kontakter; ibland räcker det med ett fåtal besök för att komma tillrätta med problemet. Väntetiden för att komma till psykolog brukar vara 1-3 månader. Kontakta din läkare för en initial bedömning.

Livsstil

Livsstil

På vår livsstilsmottagning kan vi erbjuda dig hjälp med att förändra kost- och motionsvanor. Livsstilen har stor betydelse för din hälsa och att motverka sjukdomar.

Du kanske behöver råd om hur du ska lägga upp din vardag för att ditt mående ska vara på topp eller helt enkelt behöver motivation. Välkommen till livsstilsmottagningen och få kontakt med vår livsstilssköterska.

Rökavvänjning

Sluta röka tvärt eller dra ner?

Vi erbjuder dig som önskar sluta röka stöd i rökavvänjningen och råd om hur du kan gå tillväga.

Kom i kontakt med vår sköterska för rökavvänjning och få motivation för att ta dig till ett nikotinfritt liv.

Klimakteriemottagning

Klimakterie

Klimakteriet måste inte innebära stora besvär, men för de kvinnor som under denna tid upplever en betydande påverkan på livet, kanske både fysiskt, psykiskt och funktionellt, så finns vår klimakteriemottagning.

Här finns en barnmorska som är specialiserad på klimakteriet och behandling av relaterade besvär. Genom information, rådgivning, egenvård och ibland medicinsk behandling underlättas livet för kvinnorna under denna period i livet.

N

1177 VÅRDGUIDEN

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta vården – dygnet runt.

Ställ en fråga, boka och omboka tider, förnya recept eller se dina läkemedel.

Vårdval Vårdcentral