Barnavårdscentral

BVC

Att bli och vara förälder är en stor omställning i livet.
På BVC följer vi barnen från födelsen till skolstart. Målsättningen är att främja barns hälsa, trygghet, utveckling och stötta föräldrar i föräldraskapet.

Nyblivna föräldrar

Alla nyblivna föräldrar erbjuds hembesök och föräldragrupper. I vårt arbete samarbetar vi även med barnläkare, logoped, dietist och psykolog.

Hälsoundersökningar

Vi erbjuder alla barnfamiljer kostnadsfria hälsoundersökningar och vaccinationer enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

TELEFONTIDER

Telefontid alla vardagar:
8.00 – 17.00

Telefonnummer:
031 – 797 57 50

Besökstid enligt överenskommelse

  

 Lotta Simonson
Distriktssjuksköterska

Välkomna till oss på BVC!