Vaccination mot covid-19

Från 1 mars 2023 gäller nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. Mer om detta kan du läsa här.

Lediga tider för vaccination mot covid 19 hittar du på samlingssidan på 1177

From 1 november 2022 upphör Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 för grundfriska barn 12-17 år. Vi kan därmed inte erbjuda vaccination mot covid-19 för barn under 18 år.

För mer information om vad som gäller för dosintervall mm hittar du här.

Covid-19 och infektionssymtom

Vi ber dig med infektionssymtom att alltid ringa innan du kommer hit. Detta för att vi ska kunna ta emot dig på rätt sätt, och minska risken för att personal eller medpatienter smittas.

Då covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom sker provtagning numer endast efter medicinsk bedömning av läkare.